بازدید از شرکت اندیشه شمال سازنده فیلترهای صنعتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق لوشان، جناب آقای مهندس مهرداد علی غلامی شیل سر، با هدف شناسایی توانمندی‌های صنعتی داخل استان اقدام به بازدید از شرکت اندیشه شمال سازنده فیلترهای صنعتی نمودند.

با توجه به شعار سال " تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" و با هدف حمایت از تولید ملی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق لوشان، جناب آقای مهندس مهرداد علی غلامی شیل سر، جهت شناسایی مراکز صنعتی داخل استان اقدام به بازدید از شرکت اندیشه شمال سازنده فیلترهای صنعتی نمودند که گزارش تصویری آن در ذیل خبر موجود است.

1400/01/31