جلسه نوروزی و هماهنگی موضوعات کاری سال 1399 بصورت ویدئوکنفرانس
جلسه نوروزی و هماهنگی موضوعات کاری سال 1399 بصورت ویدئوکنفرانس

جلسه دیدار نوروزی جناب آقای مهندس محسن طرزطلب مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با حضور جناب آقای مهندس مهردادعلی غلامی شیل سر مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق لوشان در روز شنبه مورخه 16/01/99 رأس ساعت 9:00  صبح بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این جلسه که معاونین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیران عامل شرکت های تولید نیروی برق نیز حضور داشتند، آقای مهندس طرزطلب با اشاره به حفظ سلامت پرسنل و وارد نشدن خدشه به استمرار تولید برق و رعایت هر چه دقیق تر دستورالعمل های مربوط به فعالیت در شرایط شیوع بیماری کرونا را ضروری دانستند و افزودند با توجه به احتمال افزایش مصرف برق در پیک 99 با توجه به شرایط پس از کرونا تمهیدات لازم برای آمادگی حداکثری تولید انجام پذیرد.

1399/01/16