سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
98/3/21
انتصاب سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

 

به گزارش دفتر روابط عمومی وزارت نیرو طی حکمی از طرف جناب آقای مهندس همایون حائری، معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی و رئیس محترم هیأت مدیره، آقای مهندس مهردادعلی غلامی شیل سر به عنوان سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی منصوب شد.