بازدید
6 فروردین 1398
بازدید مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه پره سر


جناب آقای مهندس طرزطلب مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بهمراه آقای مهندس غلامی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق لوشان در روز یکشنبه مورخ 4 فروردین 1398 از سایت نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل ترکیبی پره سر گیلان بازدید بعمل آوردند.

مشاهده گزارش تصویری خبر