اطلاعیه جذب سرباز امریه
97/7/20
به منظور استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه های کشور در رشته های مرتبط با وظایف این شرکت در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکترا جهت طی دوره ضرورت خدمت سربازی به صورت امریه، سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir معرفی می شود.از داوطلبان واجد شرایط که تاریخ اعزام آنان 1/10/97 بوده و مایل به خدمت در این شرکت هستند، دعوت می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی فوق، در سایت مذکور ثبت نام و گزینه این شرکت را انتخاب نمایند.جهت تسهیل فرایندها و تکریم ارباب رجوع از هر نوع مراجعه حضوری به شرکت اکیداً خودداری شود.