افزایش تولید انرژی در سال 1397 نیروگاه لوشان
10/7/97
با توجه به انجام تعمیرات و بهینه سازی و آمادگی بموقع واحدهای گازی و بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان، بواسطه تلاش و زحمات بی دریغ همکاران شرکت تولید نیروی برق لوشان و پرسنل خدوم نیروگاه، موفق به تولید انرژی الکتریکی بمقدار 615/058/1 مگاوات ساعت در شش ماهه اول سال 97 شد، که در مقایسه با شش ماهه اول سال 96 بمیزان 17% و سال 95 بمیزان 31% رشد داشته است. این امر با استفاده از لوازم و تجهیزات ساخت داخل و دانش بومی که برای اولین بار در کشور انجام شد در راستای سیاستهای حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفته است.