اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
آگهی مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری نیروگاه شهید بهشتی لوشان
1399/05/21
حمایت از توان تولیدی و خدماتی کشور
بخشنامه حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
1399/05/14
تشکیل جلسه ویدئوکنفرانس مجمع عمومی سالیانه شرکت تولید نیروی برق لوشان
بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و صورت مالی سال 1398
1399/05/11
دومین برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال جاری
جلسه حضوری کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رأس ساعت 14:30 مورخه 29/4/1399 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق لوشان برگزار گردید.
1399/04/31
برگزاری جلسه با نماینده محترم استان گیلان در مجلس
برگزاری جلسه با جناب آقای مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده محترم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی
1399/04/12