اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تبریک سال نو
تبریک سال نو به همکاران گرامی شرکت تولید نیروی برق لوشان
1398/12/28
اطلاع رسانی ثبت نام امریه از طریق سایت برای اعزام 01/04/1399
ثبت نام داوطلبان امریه سربازی از وب سایت  Amriyeh.moe.gov.ir
1398/12/28
تقدیر و تشکر
1398/12/07
تقدیر و تشکر
متن تقدیر و تشکرجناب آقای مهندس طرزطلب مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولیدنیروی برق حرارتی از آقای مهندس غلامی مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق لوشان.
1398/12/05
مسابقه سراسری کتابخوانی نماز در شرکت تولید نیروی برق لوشان
شرکت در مسابقه با عنوان هشت گام تا حضور قلب
1398/11/13