اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تشکیل جلسه شورای روابط عمومی های صنعت آب و برق استان گیلان
1398/05/06
تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه
بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره و صورت مالی سال 1397
1398/04/29
سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
انتصاب سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
1398/03/21
بازدید
بازدید مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه پره سر
1398/01/04
http://lowshan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/25/گرامیداشت روز شهید.jpg
گرامیداشت روز شهدا
گرامیداشت روز شهدا
1397/12/23