اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
ترجمه کتاب
انتشار کتاب اصول رله گذاری حفاظتی با مشارکت شرکت تولید نیروی برق لوشان و به مترجمی دکتر افراخته عضو هیات مدیره شرکت و دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
1396/09/13
تاسیسات آب شیرین کن ونیروگاه 30 مگاواتی
رایزنی وگفتگو با عضو هیات رئیسه و نماینده شهرستانهای رودسر واملش در مجلس شورای اسلامی درخصوص جذب سرماگذار و احداث تاسیسات آب شیرین کن و نیروگاه 30 مگاواتی در سواحل شهرستان رودسر
1396/09/12
تقدیرنامه
تقدیر نامه استانداری گیلان بمناسبت همکاری در همایش ملی تغییرات اقلیم وامنیت انرژی با محوریت پدافند غیرعامل
1396/09/11
افتتاح پروژه نوسازی و بازتوانی توربین بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
"ظرفیت تولید برق  واحد های بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان به دلیل فرسودگی دستگاه ها در سال های اخیر به 40 مگاوات محدود شده بود که با استفاده از توان بومی سازی در جهت بازتوانی توربین بخار، موفق به بازگشت آن به میزان تولید 120 مگاوات اسمی آن شد"
1396/05/05