اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تشکیل جلسه ویدئو کنفرانس شرکت تولید نیروی برق لوشان
تشکیل جلسه ویدئو کنفرانس شرکت تولید نیروی برق لوشان
1398/09/17
http://lowshan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/35/وزیر.jpg
بهره‌برداری از 30 تصفیه‌خانه آب در دولت تدبیر و امید
 #هرهفته_الف_ ب
1398/09/10
نمایشگاه دستاورهای شرکت های صنعت آب و برق در زمینه پدافند غیر عامل
نمایشگاه دستاورهای شرکت های صنعت آب و برق در زمینه پدافند غیر عامل در سالن ورزشی شهید عباسپور شرکت سهامی برق منطقه ای  استان گشایش یافت.
1398/08/18
تشکیل جلسه کنترل پروزه
روز یکشنبه مورخ 98/8/26 جلسه کنترل پروژه شرکت تولید نیروی برق لوشان تشکیل گردید
1398/08/08
نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق مبتنی بر پدافند
لینک ذیل،  سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه همشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیرعامل ر روی سایت شرکت تولیدنیروی برق لوشان بارگذاری شده است.
1398/07/25