اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه
بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره و صورت مالی سال 1397
1398/04/29
سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
انتصاب سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
1398/03/21
بازدید
بازدید مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه پره سر
1398/01/04
http://lowshan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/25/گرامیداشت روز شهید.jpg
گرامیداشت روز شهدا
گرامیداشت روز شهدا
1397/12/23
تشکیل جلسه با مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران جناب آقای مهندس صالحی و همراهان ایشان در سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق لوشان.
رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/02 جلسه ای در سالن کنفرانس شرکت تولید نیروی برق لوشان با آقای مهندس صالحی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و همراهان ایشان برگزار گردید.<br>در ابتدا، جناب آقای مهندس غلامی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق لوشان، ضمن خیرمقدم به میهمانان، در خصوص انعقاد قرارداد ساخت پوسته و پره های ثابت و متحرک ردیف یک تا 6 قسمت LP&nbsp; که در مناقصه، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برنده اعلام گردید به آقای مهندس صالحی و هیأت همراه تبریک گفته و ضمن بررسی و برنامه ریزی نحوه اجرای پروژه نسبت به امضاء قرارداد توسط طرفین اقدام گردید.<br>جلسه پس از 2 ساعت با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص)، به پایان رسید.<br>
1397/11/02