1- توليد، فروش و پيش فروش انرژي و ظرفيت برق درچارچوب مقررات و ضوابط و ابلاغيه وزارت نيرو (ازجمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقي و حقوقي
2-انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاي بهره وري ، بهينه سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه هاي تحت مالكيت

3- برونسپاري عمليات اجرائي رقابت پذير ( اعم از بهره برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه سازي تاسيسات
 
4- تامين منابع مالي لازم جهت اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانونی

5- تهيه و تامين ابزار، ماشين آلات و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز در زمينه فعاليت شركت
6- مبادرت به ساير فعاليت هايي كه مستقيم با موضوع شركت مرتبط باشد